Η Συστημική είναι ένα ενοποιητικό, φιλοσοφικό πλαίσιο εννοιών. Βασίζεται στον ολισμό και όχι στον αναγωγισμό, δηλαδή στη μελέτη ενός συστήματος αποκλειστικά με αναγωγή του στα δομικά του μέρη. Υιοθετεί μία σχεσιακή αντίληψη του κόσμου και προτείνει τη μετατόπιση της έννοιας της σκοπιμότητας από τα άτομα προς τα συστήματα στα οποία ανήκουν.

Είναι η μέθοδος που καθοδηγεί τα ανθρώπινα συστήματα (οικογένειες και οργανισμούς), αλλά και τα μέλη τους, σε μία μόνιμη διαδικασία μάθησης και αλλαγής, ώστε να επιβιώνουν με περισσότερη αρμονία, επιτυχία και υγεία. Κατανοεί τα ατομικά προβλήματα ως συστημικά, βοηθώντας έτσι, ταυτόχρονα και τα άτομα και τα συστήματα.

Είναι η μέθοδος που βρίσκεται στον πυρήνα της Συστημικής Συμβουλευτικής. Πρόκειται για διαγνωστικό και ταυτόχρονα θεραπευτικό εργαλείο. Λειτουργεί στα πλαίσια μιας ομάδας, αλλά επίσης και σε ατομικές συνεδρίες. Εντοπίζει τις κρυφές δυναμικές των συστημάτων, όπου κρύβονται και οι λύσεις των προβλημάτων. Η διαδικασία της Συστημικής Αναπαράστασης ξεκινά από την ελεύθερη περιγραφή του προβλήματος. Στη συνέχεια εντοπίζω στην ιστορία του ενδιαφερόμενου τις απαρχές του προβλήματος, τις ρίζες του, εκείνες τις συνθήκες που ευνόησαν τη δημιουργία του. Επιλέγονται από την ομάδα πρόσωπα που καλούνται να εκπροσωπήσουν μέλη του συστήματος. Τα πρόσωπα αυτά στέκονται στο κέντρο του κύκλου, συνδέονται με το πεδίο πληροφοριών και χωρίς προκατάληψη επιτρέπουν στον εαυτό τους να βιώσουν συναισθήματα, τα οποία μας οδηγούν σε πληροφορίες. Η απουσία ομάδας στην ατομική συνεδρία οδηγεί σε εναλλακτικούς τρόπους εκπροσώπησης. Ως συντονιστής της αναπαράστασης αφουγκράζομαι τις κρυφές και φανερές πληροφορίες και την καθοδηγώ προς την πιο αρμονική λύση.

«Επιστρέφει» στο οικογενειακό παρελθόν του στη στιγμή, στις συνθήκες και στα πρόσωπα που εμπλέκονται στη δημιουργία του προβλήματος. Διαπιστώνει τις αιτίες που οδήγησαν στο πρόβλημα και επανεγγράφει στο χάρτη του πεπρωμένου του τις διαδρομές της λύσης, θέτοντας νέες επιλογές.

Ως επικεφαλής ή μέλος επιχείρησης μπορεί και διεισδύει στη βαθύτερη πραγματικότητα της επιχείρησης ή του τμήματός του, εκεί όπου οι ορθολογικές και τεχνοκρατικές πληροφορίες δεν έχουν πρόσβαση. Εντοπίζονται η καθαρότητα του στόχου, οι συνδέσεις των προσώπων και τμημάτων με αυτόν, οι εμπλοκές που εμποδίζουν την υλοποίησή του. Έτσι, απομακρύνονται τα εμπόδια που εδρεύουν στο επιχειρησιακό (και προσωπικό) ασυνείδητο και μπλοκάρουν την αποτελεσματική λειτουργία της εργασίας.